Informacje

Naukowe Koło Marketingu „Kreatywni PG” działa przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii od 2007 roku.

Naszą misją jest pogłębianie wiedzy z zakresu marketingu i wykorzystanie jej w praktyce oraz budowanie zespołu kreatywnych ludzi, który potrafi przyciągać, rozwijać i zatrzymywać wyjątkowe osoby.

Umożliwiamy studentom rozwój naukowy, zdobywanie doświadczenia przy realizacji różnego rodzaju projektów, staramy się także popularyzować marketing wśród członków koła oraz szeroko rozumianej społeczności akademickiej.

Od początku swojej działalności wspieramy również wszelkie działania związane z promocją naszego wydziału i samej Politechniki.

Szerszy opis naszej działalności znajduje się w dziale projekty, a więcej informacji o osobach tworzących Kreatywnych – tutaj.