Co robimy?

Wybierz opcję w menu, aby przeczytać o danej gałęzi naszej działalności:

Działalność naukowa – konferencje, sympozja, projekty.

Promocja WZIE i PG – pomoc w organizacji dni otwartych.

Współpraca z biznesem – projekty dla firm.

Akcje charytatywne – Kreatywni dla potrzebujących.