Drugi nabór tekstów do czasopisma naukowego “StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców”

“StRuNa” jest ogólnopolskim (niezwiązanym z żadną uczelnią), niezależnym (wydawanym przez organizację pozarządową) drukowanym czasopismem naukowym (ISSN 2299-3088).

Celem prowadzonego naboru jest umożliwienie najmłodszym przedstawicielom społeczności akademickiej opublikowania artykułów mogących wnieść wkład w rozwój nauki.

Redakcja nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń odnośnie do tego, z jakimi dyscyplinami naukowymi mają być związani autorzy artykułów czy jakie mają reprezentować typy uczelni lub ośrodki akademickie.

Ogłoszenie naboru

  1. Zgłoszenia w ramach drugiego naboru można przesyłać od momentu jego ogłoszenia, tj. od 12 października 2012 r., od godziny 18:00.
  2. Obowiązują zasady naboru umieszczone na stronie struna.edu.pl.
  3. W przypadku niejasności interpretacyjnych odnośnie do warunków naboru rozstrzygające jest stanowisko redakcji. Redakcja odpowiada na pytania dotyczące zasad naboru przesłane na adres redakcja@struna.edu.pl w ciągu pięciu dni bezpośrednio autorowi pytania lub w postaci komunikatu umieszczonego na stronie struna.edu.pl. Redakcja nie będzie udzielać odpowiedzi autorom pytań, których wątpliwości zostały już wyjaśnione w zasadach naboru i komunikatach znajdujących się w zakładce “biuletyn młodych naukowców”.
  4. Żaden tekst zgłoszony do pierwszego naboru nie może brać udziału w drugim naborze.

Koniec naboru

  1. Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji, spełniających wszystkie wymogi formalne, upływa 3 grudnia 2012 r., o godzinie 23:59.

 

 

Serdecznie zachęcamy do wysyłania swoich artykułów!

Więcej informacji na:

http://www.struna.edu.pl/biuletyn-mlodych-naukowcow.html

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Nie ma jeszcze komentarzy… Bądź pierwszy!